Disclaimer

Wij doen al het redelijkerwijs mogelijke om ervoor te zorgen dat de op deze website vermelde informatie correct is. Wij kunnen echter de juistheid of volledigheid van materiaal op deze website niet garanderen. Wij kunnen op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website. Het is mogelijk dat de informatie op deze website verouderd, of in zeldzame gevallen, onjuist is. Wij garanderen op geen enkele wijze dat dergelijk materiaal juist of bijgewerkt is.

Het materiaal op deze website wordt aangeboden zonder enige voorwaarden of garanties. Voor zover wettelijk mogelijk bieden wij toegang tot en gebruik van deze website op grond van het feit dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die buiten deze voorwaarden om op deze website van toepassing zouden kunnen zijn.

Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de totstandkoming, het onderhoud, of het beschikbaar stellen van deze website), zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade voor u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder enige beperking, enige andere directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins, in relatie tot deze website.