Privacy verklaring

PRIVACYSTATEMENT INZIGT B.V.

Correcte verwerking van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van het privacyrecht, daar weten wij bij INZIGT alles van. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring lezen wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van INZIGT  is conform de geldende regels (WBP en AVG).

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door de INZIGT verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Het betreffen hoofdzakelijk overeenkomsten waarbij INZIGT haar relaties assisteert en adviseert op het gebied van privacyregels. Om deze diensten te verbeteren, kunnen de gegevens ook worden gebruikt om de diensten van INZIGT te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

Voor marketingactiviteiten houdt INZIGT algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Klantgegevens kunnen ook worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden, bijvoorbeeld door het communiceren met bestaande klanten over vakgerichte ontwikkelingen, nieuwe producten of diensten van INZIGT.

3. Beveiligingsniveau

INZIGT beschermt de verkregen gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging geminimaliseerd. Maatregelen zijn onder andere firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Denkt u dat er mogelijk toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen (gegevens onder punt 5).

4. Rechten van betrokkenen

Als u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens opvragen en inzien. Als de door ons vastgelegde en aan u verstrekte gegevens niet correct zijn, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Als u niet benaderd wenst te worden met informatie over onze producten en diensten kun u ons hiervan schriftelijk (per email) op de hoogte stellen of door middel van de zogenaamde ‘opt-out’ die altijd in onze commerciële berichten wordt opgenomen.

5. Contactgegevens

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij:

INZIGT B.V.
t.a.v. Dhr. W.A. van der Heide
Oostbaan 1120
2841 ML Moordrecht
0182 244150 of 06 17240116
avanderheide@inzigt.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.inzigt.nl) worden gepubliceerd.